Bostadsbristen kan bli akut

10 03 2009

Apropå hyresmarknaden: bara för att göra ont värre kan man läsa i dagens nyhetsbrev från Fastighetsvärlden, att 150 000 nya lägenheter kommer att behövas de närmaste fyra åren. Detta för att täcka bostadsbristen i 140 kommuner (källa: analysföretaget Industrifakta och Fastighetsvärlden). Bostadsbristen är i dagsläget (som vi alla vet) riktigt illa och den ser inte direkt ut att bli bättre i framtiden.

2008 påbörjades cirka 22 500 nya lägenheter och prognoserna för 2009 och 2010 säger att cirka 15 000 lägenheter kommer att påbörjas per år. Vad betyder då detta? Jo, att det mitt i lågkonjunkturen, med stort behov av rörlighet på bostadsmarknaden, kommer att ske en ytterligare ökning av bostadsbristen med cirka 50 000 lägenheter innan konjunkturen beräknas återhämta sig.

För att ladda saltskott i bössan kan man samtidigt läsa att ombildningsstoppet i Stockholm har blivit hävt, vilket ytterligare kommer att bidra till bristen på bostäder. Ombildningarna de senaste åren har hållit högre takt än nyproduktionen, vilket har lett till en negativ tillväxt på hyreslägenheter. Hyreslägenheterna behövs för att underlätta rörligheten på bostadsmarknaden – för folk som tvingas byta bostadsform, för att öka rörligheten på arbetsmarknaden, för att underlätta för studenter. Sedan hade det ju också varit trevligt om folk kunde flytta hemifrån när de fyllt 18, om de så vill. Med den rådande bostadsbristen håller vi på att bli som en nation av katoliker, som bor hemma hos mamma tills vi är 40 som värsta italienska lipsillarna. Hyreslägenhet får du bara om du köper kontraktet nattsvart, hyr i andra hand och betalar (oftast) svart mellanskillnad till personen som har förstahandskontraktet, eller helt enkelt har kontakter som myglar till dig en bostad.

Varför byggs det då inte, om efterfrågan är så gigantisk? Tja, med bruksvärdesystemet lönar det sig helt enkelt inte att bygga bostäder, för att det tar alldeles för lång tid att räkna hem investeringen. Det är dyrt att bygga i Sverige (höga löner och dyrt med material) och dessa kostnader kan man inte hämta hem inom rimlig tid med reglerad hyressättning. Samtidigt lobbar Hyresgästföreningen för bruksvärdesystemets vidmakthållande, vilket självklart garanterar status quo på bostadsmarknaden. Man tycks resonera per följande: det är bättre att folk är bostadslösa än att de betalar marknadshyror. Jaha? Men det kommer ju alltid att finnas personer som är beredda att betala marknadshyror, vilket skapar rörelse på bostadsmarknaden, så att andra får chans att komma in på den. Men nej då, bevara vad som bevaras kan, säger Hyresgästföreningen, som desperat kämpar för att vara relevanta år 2009. I själva verket har de sedan länge spelat ut sin roll och är ungefär lika fräscha, produktiva och nytänkande som de dinosaurier de är. De har inga lösningar – bara problematiseringar – och med sin verksamhet har de som affärsidé att förhindra lösningar, framsteg och innovation. Effekterna av den politik de förespråkar håller alltså folk fast i bostadslöshet, främjar svartmarknaden och priviligierade kontakter och minskar en mycket behövd rörlighet på bostadsmarknaden. Det är rent skrattetande att man säger sig vara en politiskt oberoende organisation när allt man företar sig och verkar för han en så makalöst illröd färg.

Vad göra? Med risk för att låta som en trasig skiva: riv upp bruksvärdesystemet, släpp hyressättningen fri och gör ROT-avdrag tillgängliga för alla fastighetsägare!

/Jacques Pot

Annonser

Åtgärder

Information

5 responses

10 03 2009
André

Oj, det var ord och inga visor!

Min kommentar:

Valet av hyressättningssystem måste alltid bedömas efter samhällets mål att tillgodose människors behov av bostad, eller allas rätt till bostad till en rimlig kostnad (ska inte förväxlas med allas rätt att bo var du vill). Detta mål förenar de flesta västländer. Däremot skiljer val av metod mellan länder. Vissa länder har valt ett system med en i vissa fall ganska stor sektor med statlig hyresreglering, dvs där staten sätter hyrorna. Men så vitt jag känner till har inget land i västvärlden helt överlåtit på marknaden att sätta priser på hela bostadssektorn. Det beror på det enkla förhållandet att marknaden inte tillgodoser alla människors behov av bostad, särskilt inte de fattigas.

I Sverige har vi sedan länge valt bort statlig hyresreglering och marknadshyra, för ett annat system där priset sätts av avtalsparterna, antingen enskild hyresgäst och hyresvärd, eller i normalfallet av en organisation av hyresgäster och hyresvärden. Hyran ska då avspegla vad den normale hyresgästen på en ort värderar när det gäller boendet, det så kallade bruksvärdet, eller en hyressättning som styrs av ”brukarnas värderingar”.

Varje system rymmer vissa problem och det har alla varit medvetna om. Se t ex prop 1983/84: 137 för en illustration. Där resonerar man om vilket av de tre system, bruksvärde, statlig hyresregerling och marknadshyra som bäst kan tillgodose samhällets överordnade mål om allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Och landar entydligt i slutsaten att bruksvärdet är den bästa hyressättningen för att nå det.

Man konstaterar sedan att bruksvärdet, precis som alla andra system, har brister. Det har ju en del år på nacken och bruksvärdet har förändrats en del del i tillämpning och med undantaget nybyggnationshyror (presumtionshyror), men det fungerar fortfarane som en viktig utgångspunkt i diskussionen om valet av hyressättning.

Andra länder har i princip alltid en marknad, vid sidan om, som ska tillgodose allas rätt till bostad (så kallad social housing). Sverige (tillsammans med Holland och Danmark) avviker från andra länder i den meningen att vi valt ett system där allmännyttan är till för alla och inte vara en socialt utsatt klick (för att minska risken för uppenbart boendestigma).

Angående bostadsbyggande och hyresättning kan man läsa en kommentar om det här på min blogg:

http://andrejohansson.blogspot.com/2009/02/ett-tips-till-marknadshyresforesprakare.html

11 03 2009
konstantmagasin

Svar till den vältalige André:

”Oj, det var ord och inga visor!”

Nej, det är ju ett ämne som tenderar att engagera.

”Min kommentar:

Valet av hyressättningssystem måste alltid bedömas efter samhällets mål att tillgodose människors behov av bostad, eller allas rätt till bostad till en rimlig kostnad (ska inte förväxlas med allas rätt att bo var du vill).”

Redan där är du snett på det – du förutsätter att det måste finnas ett hyressättningssystem. Marknadens parter kan enligt dig inte lösa det sinsemellan – det bara måste finnas ett system. Patetiskt. Vad du säger till alla som förgäves söker bostad är: du är för svag för att leva med frihet. Charmigt. Ska vi ta det som ett offentligt uttalande från Hyresgästföreningen?

”Detta mål förenar de flesta västländer. Däremot skiljer val av metod mellan länder. Vissa länder har valt ett system med en i vissa fall ganska stor sektor med statlig hyresreglering, dvs där staten sätter hyrorna. Men så vitt jag känner till har inget land i västvärlden helt överlåtit på marknaden att sätta priser på hela bostadssektorn. Det beror på det enkla förhållandet att marknaden inte tillgodoser alla människors behov av bostad, särskilt inte de fattigas.”

Uj uj uj – upp till kamp! Hur var det nu, politiskt oberoende? Tja, jag kan ju nämna ett land som garanterat har fri hyressättning och som jag dessutom har bott på ett antal adresser i: USA. Jag vet, jag vet, det är den store Satan, men se inte rött med en gång, för faktum är att det fungerar. Jag flyttade till en studentstad med ett fruktansvärt tryck på lägenheterna och jag lyckades tillsammans med två nyfunna vänner hitta en gemensam bostad på en vecka från det att jag landade, utan att något förarbete gjordes. Likadant var det för alla jag pratade med. Vad jag betalade? Cirka 3 000 kr per månad för en 5-rummare som vi delade, alltså cirka 9 000 kr totalt. Samtidigt i Göteborg: Chalmersstudenter tackar nej till sina platser för att de inte kan få bostad. Och jo, marknaden vill tillgodose allas behov, även de fattigas, för de är en del av marknaden. Om marknaden inte ville tillfredsställa fattigas behov skulle det bara finnas oxfilé på ICA. Problemet är att marknaden inte kan tillfredsställa allas behov då den är sönderreglerad, som i fallet med den svenska hyresmarknaden.

”I Sverige har vi sedan länge valt bort statlig hyresreglering och marknadshyra, för ett annat system där priset sätts av avtalsparterna, antingen enskild hyresgäst och hyresvärd, eller i normalfallet av en organisation av hyresgäster och hyresvärden. Hyran ska då avspegla vad den normale hyresgästen på en ort värderar när det gäller boendet, det så kallade bruksvärdet, eller en hyressättning som styrs av ”brukarnas värderingar”.”

Semantik. Jag har inte satt priset för min lägenhet. Jag är inte med i Hyresgästföreningen (även om jag brukar ha intressanta diskussioner med era agenter när de kommer förbi) och har likväl aldrig förhandlat min hyra. Jag vill inte att ni förhandlar åt mig, jag skulle hellre göra det själv. Jag är inte för svag för att leva med frihet. Framför allt tycker jag att min hyresvärd ska ha rätt att sätta den hyra denne vill – det är ju hyresvärdens lägenhet, inte min. Bruksvärdesystemet har ingen respekt för den privata äganderätten. Dessutom kan det väl inte vara rimligt att “brukarnas värderingar” säger att Abdul i förorten i praktiken subventionerar mitt boende i innerstaden, vilket är effekten av bruksvärdesystemet?

”Varje system rymmer vissa problem och det har alla varit medvetna om. Se t ex prop 1983/84: 137 för en illustration. Där resonerar man om vilket av de tre system, bruksvärde, statlig hyresregerling och marknadshyra som bäst kan tillgodose samhällets överordnade mål om allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Och landar entydligt i slutsaten att bruksvärdet är den bästa hyressättningen för att nå det.”

…och därför lever vi i den bästa av världar med världens bästa system för alla parter. Vad bra! Då har vi ju inga problem! Eller vänta nu, massvis med människor söker bostad utan att få det, studenter får leva på soffor hemma hos kompisar och släktingar, tredje- och fjärdehandskontrakt med svarta pengar i mellanskillnad är vanligt i storstäderna, svartmarknaden frodas, och så vidare ad nauseam. Men tack för det klara och tydliga svaret! Enligt Hyresgästföreningen lever vi alltså i den bästa av världar och det finns inga problem. Skönt att vi redde ut det!

”Man konstaterar sedan att bruksvärdet, precis som alla andra system, har brister. Det har ju en del år på nacken och bruksvärdet har förändrats en del del i tillämpning och med undantaget nybyggnationshyror (presumtionshyror), men det fungerar fortfarane som en viktig utgångspunkt i diskussionen om valet av hyressättning.”

Brister, ja. Precis som alla system, ja. En del år på nacken, ja. Vad sägs om att ta steget in i 2000-talet och inte har något system alls? Med tanke på att systemen bevisligen inte fungerar.

”Andra länder har i princip alltid en marknad, vid sidan om, som ska tillgodose allas rätt till bostad (så kallad social housing). Sverige (tillsammans med Holland och Danmark) avviker från andra länder i den meningen att vi valt ett system där allmännyttan är till för alla och inte vara en socialt utsatt klick (för att minska risken för uppenbart boendestigma).”

Men snälla, rara André. Det här ÄR ett system för en priviligierad elit. De med kontakter, de med pengar och de som är fulla i fan har en chans att greja en lägenhet. Men vanligt, hyggligt folk som sliter och knegar och snällt pyntar hälften av sina inkomster i skatt har noll och ingen chans att få en hyreslägenhet.

”Angående bostadsbyggande och hyresättning kan man läsa en kommentar om det här på min blogg:”

…vilken jag läste och konstaterade att det är samma gamla trista Hyresgästföreningen-semantik som du bjussat på i hela det här inlägget. Inget nytt under solen och inga lösningar. Nä du, André, någon vidare ideolog är du inte. Fortsätt du att diskutera Lakritspuck, vilket du snackar om på din hemsida, så kan de vuxna prata bostäder. Du är en dinosaur. Din arbetsgivare har sedan länge spelat ut sin roll. Ni arbetar för att hålla fast folk i bostadslöshet.

/Jacques Pot

11 03 2009
André

Eftersom du kan mycket mindre än vad du tror vore det intressant att fortsätta diskussionen. Men du är alldeles för otrevlig för det.

11 03 2009
André

Innan jag lämner den här gapiga bloggen vill jag bara medela att vänster inte är är ett motargument. Det är en utgångspunkt som bygger på en männsiskosyn.

Dessutom är jag inte alls ens säker på att jag är särskilt vänster. Men det är en annan fråga.

11 03 2009
konstantmagasin

Om du tycker vi är för gapiga vill vi bara säga lycka till här i livet, med så tunn hud.

Och jo, vänster är ett motargument när vänsterpolitik har cementerat en strukturell bostadsbrist i det här landet. Om du inte är vänster men likväl arbetar på Hyresgästföreningen kan man sannerligen undra vad för cynisk människosyn du kan ha.

Men tack för gästspelet och välkommen åter. Jag menar, du kom ju tillbaka en andra gång…

/Jacques Pot

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: